Schoudernetwerk

Het Schouder Netwerk is een groep fysiotherapeuten met meer dan gemiddelde belangstelling en kennis over het schoudergewricht. Leden van het netwerk hebben extra verplichte cursussen gevolgd en werken volgens de laatste wetenschappelijke inzichten. Dit zorgt ervoor dat de behandeling van uw schouderklacht optimaal verloopt. Vanwege de goede contacten met de verschillende verwijzers (huisartsen, orthopeden) kan er snel informatie worden uitgewisseld waardoor vertraging in het herstel zo veel mogelijk voorkomen kan worden. Procare Fysiotherapie is lid van het schoudernetwerk West-Brabant.
https://schoudernetwerkwestbrabant.nl

Bij wie kun je hiervoor terecht binnen Procare fysiotherapie?
Binnen Procare fysiotherapie zijn de volgende therapeuten gespecialiseerd in de schouder:

• Willem Kraak