Geriatrie fysiotherapie

Wat houdt het in?
Geriatrie fysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie die zich focust op kwetsbare mensen. Kwetsbaarheid isveel voorkomend bij ouderen, dat een verhoogd risico op een slechte gezondheidstoestand met zich meebrengt. Dit betekent dat er bij kwetsbare mensen een grote kans is op een blijvende slechte gezondheid, met de nodige gevolgen hiervan. Denk hierbij aan mensen met bepaalde ouderdom gerelateerde ziektes, zoals diabetes, artrose, hart-en vaataandoeningen, maar ook mensen die een ziekenhuisopname hebben gehad en hierdoor verzwakt zijn geraakt.  

Kwetsbaarheid gaat vaak gepaard met een afname van spierkracht, balans en andere lichamelijke functies, zoals cognitie, de spijsvertering of slaapproblematiek. Tevens kunnen deze factoren ervoor zorgen dat het valrisico bij mensen verhoogd, waardoor de kans op een val toeneemt. Mensen ervaren onzekerheid tijdens bewegen en zijn angstig om te vallen. Dit kan zorgen voor inactiviteit en soms zelfs tot (sociaal) isolement. Mensen durven de deur niet meer uit te gaan.  

De geriatrie fysiotherapeut brengt in kaart welke factoren zorgen voor het in stand houden, of verergeren, van de kwetsbaarheid. Zo zal er gekeken worden naar ziektebeelden die meespelen, de medicatielijst, gebruik van een loophulpmiddel en natuurlijk het lichamelijk functioneren. Ook zal de geriatrie fysiotherapeut andere disciplines inschakelen wanneer dit nodig blijkt te zijn. Uiteindelijk zal er een individueel behandelplan opgesteld worden om de factoren van kwetsbaarheid te verminderen en hiermee de zelfredzaamheid te verhogen.  

Bij wie kun je hiervoor terecht binnen Procare fysiotherapie?
Binnen Procare fysiotherapie zijn de volgende therapeuten gespecialiseerd in geriatrie fysiotherapie:

• Niels Broos