Arbeidsfysiotherapie

Wat is het?
Arbeidsfysiotherapie is een verbijzonderde vorm van fysiotherapie die zich richt op de arbeidsgerelateerde problemen van de werknemer. De arbeidsfysiotherapeut begeleidt individuen met arbeidsgerelateerde klachten, het gaat hierbij om klachten van het houdings- en bewegingsapparaat en hun relatie tot de aangedane structuur, functioneel herstel, gedrag en arbeidsfactoren. Naast een fysiotherapeutische/Manuele therapeutische behandeling kan ook de werkplek bezocht worden trainingen. Een belastbaarheidtraining of een training op de werkplek zelf (b.v. tiltechnieken) behoort tot de mogelijkheden. Er vindt een complete aanpak aan van die arbeidsgerelateerde klachten. Arbeidsfysiotherapie is dus altijd arbeidsrelevant.

Het doel zal zijn:
-Vermindering verzuim
-Voorkomen van blijvende uitval
-Bevordering van zelfmanagement (gedragsverandering)
-Verbeteren van het algemeen welbevinden