Arbeidsfysiotherapie

Wat houdt het in?

De arbeidsfysiotherapeut is gespecialiseerd in de herstelmogelijkheden van werknemers die (dreigen te) verzuimen door fysieke klachten. De focus ligt op individuele, arbeidsgeoriënteerde oefening en training met slechts één doel: de medewerker snel en gezond terug brengen in het arbeidsproces. De arbeidsfysiotherapeut werkt voornamelijk als behandelaar vanuit de fysiotherapiepraktijk. Met het inschakelen van een arbeidsfysiotherapeut krijgt de medewerker deskundige begeleiding in het herstel van zijn klachten in de context van zijn werkomstandigheden. Begeleiding door een arbeidsfysiotherapeut levert een vitale medewerker in een gezonde werkomgeving op. Het voorkomt of verkort het ziekteverzuim van de medewerker waardoor afname van ziektekosten en toename van arbeidsparticipatie en arbeidsproductiviteit.

Welke therapeut geeft deze vorm van therapie?

Arbeidsfysiotherapeuten hebben de opleiding fysiotherapie gevolgd met daarboven een cursus arbeidsfysiotherapie waarin de volgende onderdelen aan bod komen:
• Verzuim & re-integratie
  Vanuit een verzuimanalyse worden interventies opgesteld voor re-integratie en werkplekaanpassing. Van  daaruit leert u hoe organisaties op beleidsniveau verzuim en re-integratie kunnen organiseren.
• Belasting-belastbaarheid
Analyse en interventies in de balans belasting-belastbaarheid op fysiek-, mentaal- en welzijnsniveau. De weg van individueel verzuim naar een vitale organisatie wordt gedurende dit onderdeel behandeld.
• Adviseren
Mensen en organisaties in beweging krijgen; veranderstrategieën op individueel en groepsniveau. Wat kan uw rol als adviseur hierin zijn? Hoe acteert u in krachtenvelden?
• Wetgeving
Als adviseur Arbeid & Gezondheid moet u de structuur van de Nederlandse wetgeving goed beheersen. Denk hierbij aan de WIA, Wet Verbetering Poortwachter, Wajong, Arbowet, Arbocatalogus, etc.
• Voorlichting en preventie
Van voorlichting en/of training van werktechnieken tot aan het opzetten van een voorlichtingscampagne op het gebied van arbeid & gezondheid.

Veel voorkomende klachten die de arbeidstherapeut behandelt

De arbeidstherapeut diagnosticeert, classificeert en registreert aandoeningen aan het houdings- en bewegingssysteem in relatie tot arbeid. Denk hierbij aan de volgende voorbeelden:
• Werknemers die verzuimen of dreigen te verzuimen door arbeidsgerelateerde klachten van het houdings- en bewegingsapparaat.
• Werkgevers en werknemers zonder klachten preventief instrueren ten aanzien van factoren tijdens het werk, die op den duur klachten kunnen veroorzaken.
• Werkgevers de preventie van werk gerelateerde aandoeningen aan het houding- en bewegingsapparaat onder de aandacht brengen.

Bij wie kun je hiervoor terecht binnen Procare fysiotherapie?

Binnen Procare fysiotherapie zijn de volgende therapeuten gespecialiseerd in de Arbeidsfysiotherapie:
• Willem Kraak