Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar op het gebied van bewegend functioneren. De kinderfysiotherapeut wil allereerst een volledig beeld van het motorisch niveau van het kind krijgen. Er wordt vervolgens samen met ouders en eventueel andere disciplines een behandelplan opgesteld. De behandeling richt zich op de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind. Het doel is dat het kind beter functioneert in zijn leefomgeving. Het oefenmateriaal is speciaal ontwikkeld voor kinderen en is bedoeld om het plezier in bewegen te vergroten en de motoriek te verbeteren. Bij zuigelingen bestaat de behandeling voor een groot deel uit han tering- en speladviezen aan ouders. Als dit nodig is, kan de kinderfysiotherapeut ook thuis behandelen. Dit geldt vaak voor kinderen van 0-2 jaar of voor kinderen met een ernstige handicap.